/
Karta Informacyjna

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI ORAZ PROWADZENIE PROCEDURY

NASZE DOŚWIADCZENIE I REFERENCJE.

Rocznie sporządzamy ponad 1200 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Współpracujemy na stałe z ponad 15 Gminami z terenu Województwa Podkarpackiego ale stale rozszerzamy swoją ofertę.
Z dużym powodzeniem realizujemy inwestycje na obszarach "trudnych" pod względem istniejących form ochrony przyrody, o nietypowym ukształtowaniu terenu. Mamy na swoim koncie zakończone procedury opracowań szeregu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla kilkunastu gmin oraz przygotowanie Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY I JAK PRACUJEMY?

Aktualnie realizujemy liczne projekty zmiany Studiów Uwarunkowań oraz opracowania MPZP na terenie pięciu Gmin Podkarpacia zarówno dla urzędów, gmin, instytucji oraz dla klientów indywidualnych. Przygotowywujemy opracowania planistyczne dla ważnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym min. projekt gazociągu wysokiego ciśnienia o długości ponad 80 km etc.
Dzięki proponowanym przez nas koncepcjom architektonicznym wraz z wizualizacjami jesteśmy w stanie doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia wszystkich podjętych przez nas tematów inwestycyjnych.

OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Każdy inwestor i każda inwestycja traktowane są indywidualnie z zachowaniem najwyższej staranności przygtowywanych dokumentów. Specyfiki Naszej działalności nie pozwala nam na publikację konkretnych opracowań z uwagi na ochronę danych osobowych, ich znaczenie strategiczne lub trwające prace planistyczne. Wszelkie dokumenty są możliwe do wglądu dopiero po ich oficjalnej publikacji jako oryginały w siedzibie właściwego podmiotu.