/
Karta Informacyjna

OFERTA NASZEJ FIRMY

PLANUJESZ INWESTYCJĘ W OBSZARACH CHRONIONYCH LUB NATURA 2000?

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ.

Specjalizujemy się w prowadzeniu procedur środowiskowych na terenach "trudnych" ze względu na istnienie różnych form ochronnych środowiska, takich jak Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz obszary NATURA 2000.
Oferujemy Państwu wszechstronną pomoc w zakresie zagadnień prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz sprawne prowadzenie procedury środowiskowej czego efektem jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dzięki której inwestor otrzymuje możliwość realizacji planowanej inwestycji.