/
Karta Informacyjna

KARTA INFORMACYJNA.PL

PLANUJESZ INWESTYCJĘ NA OBSZARACH CHRONIONYCH LUB NATURA 2000?

 • ZOBACZ OFERTĘ NASZEJ FIRMY ///

  Świadczymy kompleksowe usługi projektowe i planistyczne zarówno dla urzędów, gmin i instytucji jak i dla klientów indywidualnych. Tworzymy opracowania planistyczne dla ważnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Pomagamy inwestorom realizować zamierzenia inwestycyjne wytyczając jasną i prostą drogę do celu...

 • POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW ///

  Każdy inwestor i każda inwestycja traktowane są przez Nas indywidualnie z zachowaniem najwyższej staranności oraz kompleksowego podejścia do wymagań inwestora. Na każdym etapie inwestycji służymy radą i pomocą dla klientów, kierując działania w celu pozytywnego zakończenia wszystkich podjętych przez Nas zadań i projektów...

 • POZNAJ SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW //

  Podczas ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie rozpoczęcia i ukończenia planowanej inwestycji, bardzo często wymagane jest wykonanie Raportu o Oddziaływaniu Na Środowisko Planowanej Inwestycji. Wymagania te zostały wprowadzone do prawa polskiego w wyniku ujednolicenia go z obowiązującym prawem unijnym...

 • NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS ////

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania, pomożemy w rozwiązaniu problemów i przygotujemy ofertę na miarę Państwa potrzeb i wszystkich oczekiwań...

  +48 501594905     +48 602774247

  [  KONTAKT @ KARTAINFORMACYJNA.PL  ]

 • POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY //////

  Realizujemy liczne projekty zmiany Studiów Uwarunkowań oraz opracowania MPZP na terenie województwa Podkarpackiego zarówno dla urzędów, gmin, instytucji oraz dla klientów indywidualnych. Przygotowywujemy opracowania planistyczne dla ważnych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

 • NASZE REFERENCJE I REALIZACJE /

  Rocznie sporządzamy ponad 1200 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Współpracujemy na stałe z ponad 15 Gminami z terenu Województwa Podkarpackiego oraz wieloma inwestorami indywidualnymi, realizujemy projekty trudne i wymagające stale rozszerzamjąc swoją ofertę...

 • KARTA INFORMACYJNA ///////////

  Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załącznikiem do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji mogącej znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Na podstawie informacji tam zawartych ustawodawca nakazuje przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź od tego odstępuje.